Visie

Ouders en kinderen van gebonden naar verbonden

In onze maatschappij hebben we veel aandacht voor kwaliteit in vele aspecten van ons leven. Van verantwoorde voeding tot goede lichaamsbeweging, esthetische meubels, een bijzondere vakantie, verantwoord speelgoed etc

Steeds meer ouders zijn er zich van bewust dat ook in de opvoeding kwaliteit van belang is. Zij zijn bereid om naar hun eigen ‘bagage’ te kijken. Zij hebben de diepe wens om zichzelf te bevrijden hiervan en beseffen dat zij daardoor beter beschikbaar zijn voor hun kinderen.

Als opvoeder hebben we een bijzondere maatschappelijke rol te vervullen; onze kinderen zijn de burgers van de toekomst. Opvoeder zijn is een vak apart en je wordt er zomaar mee in het diepe gegooid. Niet altijd eenvoudig en het vraagt soms 24 uur non-stop onze beschikbaarheid en inzet.

Opvoeden in deze tijd heeft zo zijn specifieke vraagstukken. Je hebt je innerlijke wijsheid als ouder, maar je neemt ook je eigen rugzakje mee, vanuit jouw levenspad en eigen opvoeding. Kinderen vormen vaak een prachtige spiegel voor dit proces, maar ook zij hebben hun “rugzakje” en levensthema’s.

 

In de opvoeding hebben we te maken met deze processen die het samenspel tussen ouders en kind beïnvloeden. Daarom is het  goed als een oudercoach mee kijkt in het proces en ondersteuning biedt.

  • Kinderen reageren heel sterk op de (in)congruentie in het gedrag van de ouders. Zij zijn in staat door middel van hun gedrag ouders daar heel precies in te spiegelen.
  • Opvoeden is door het gedrag van je kind heen kijken en je laten leiden door de zielsvraag van het kind.
  • Kinderen vragen van ouders om ‘authentiek’ te zijn; niet te reageren vanuit vaste patronen en overgeleverde overtuigingen, maar vanuit doorleefde persoonlijke waarheid.
  • Opvoeden is naast liefde en zorg ook coachen en inzicht geven.
  • Kinderen vragen om gelijkwaardigheid in de relatie.
  • Kinderen vragen om gezien te worden in hun eigen uniciteit en kracht.
  • Kinderen weten feilloos wanneer een ‘ja’ een ‘ ja’ is, en een ‘nee’ een ‘nee’.
  • Kinderen van deze tijd willen jou als mens helemaal.