Over José Koster

José Koster (1971)

Ouderschaps- en communicatie en verbindingsdeskundige

 

Ik geloof dat er niets is dat dieper raakt dan ouderschap. Als biologisch ouder van 3 kinderen en stiefmoeder en stief-oma weet ik dat uit ervaring en ken ik het klappen van de zweep. In onze samenleving wordt weinig gesproken over ouderschap en de emoties en verwarring die het op kan roepen. Als je als ouder vastloopt in de opvoeding of wanneer er zorgen zijn rondom een kind, raakt je dat ten diepste. Je voelt je onzeker of angstig en soms raak je in de knoop met je eigen verlangens of onvermogen en gevoelens van schuld en schaamte. Hierdoor kun je de verbinding met je zelf, je kind en de mensen om je heen verliezen.

 

Ik geloof dat dat ieder mens, zowel persoonlijk als professioneel, een diep verlangen heeft naar verbinding. De dingen die we meemaken in ons leven of die we meekrijgen vanuit ons familiesysteem hebben invloed op de manier waarop we die verbinding maken of juist verbreken. Dit kan leiden tot verstoringen in de onderstroom en in het contact met je kind.

 

Verlangen naar verbinding heeft mij gedreven om mij te ontwikkelen tot ouderschaps-, communicatie- en verbindingsdeskundige. Ik volgende verschillende opleidingen bij op het gebied van systemisch werken, NLP en Transactionele analyse bij o.a. Phoenix opleidingen, Het Hellinger Instituut, en Het Kempler Instituut Nederland, en heb ervaren dat je met behulp van een opstelling een laag kunt raken die voorbij gaat aan woorden. Juist in de ervaring vindt heling plaats. Een individuele opvoedopstelling is hiervan een prachtig voorbeeld. Een opstelling werkt diep door op het hele systeem.

 

Vanuit mijn eigen onderneming bied ik training, scholing, supervisie en coaching aan professionals en in mijn praktijk in Haarlem biedt ik ruimte voor persoonlijke ontwikkeling – en ouderschapsvragen. Mijn expertise in de psychologie van ouderschap biedt hierbij een extra perspectief.

 

Mijn achtergrond:

Met mijn achtergrond als leerkracht in het basisonderwijs, projectleider in de Taal- & Opvoedingsondersteuning en coördinator Home-Start heb ruime ervaring met en kennis over o.a.:

– ouderschap- en opvoedondersteuning; – migratie; LVB; detentie; scheiding; nieuw samengestelde gezinnen; jeugdzorg en pleegzorg.

Ik ontwikkelde de geaccrediteerde leergang ‘Expertise in Ouderschap’ voor Logavak Opleidingsgroep en ben werkzaam als Master trainer van het transformatie programma ‘Het Begint Bij Mij’ en als trainer voor stichting Babywerk. Ik schrijf columns en artikelen voor o.a. het vakblad Sozio, het vakblad Ouderschapskennis en Augeo Magazine.

www.josekoster.nl