Essenties van NLP

Essenties van NLP biedt de lezer een panoramische blik op het rijke landschap van het Neuro-Linguïstisch Programmeren. Behalve de fundamenten behandelen Jaap Hollander en Lucas Derks de diepere dimensies van dit model van de menselijke ervaring, alsmede diverse nieuwe ontwikkelingen zoals transcultureel modelleren, het beïnvloeden van groepsprocessen en spiritualiteit in NI-P. Op een verhelderende, genuanceerde manier wordt het landschap nader in kaart gebracht, waarbij ‘hete hangijzers’ zoals diagnostiek, positieve en negatieve suggestie en ideologisch en wetenschappelijk geaarde kritiek op NLP uitgebreid aan de orde komen.
Voor Hollander en Derks is NLP zowel een kunstvorm als een wetenschap. De methode is evenzeer technisch als poëtisch; theorie en praktijk vormen één geheel. Vanuit deze visie hebben beide ‘Europese pioniers’, samen met hun collega Anneke Meijer, het grootste deel van de Nederlandse beoefenaars opgeleid. In Essenties van NLP wordt deze visie voor het eerst tot in details onderbouwd, op een wijze die zowel de geoefende als de beginnende gebruiker aanspreekt.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie Veel boeken zijn reeds verschenen over NLP (Neurolinguistisch Programmeren), een methode om gezond, helder te communiceren en elkaar duidelijke informatie te geven. NLP heeft steeds meer invloed gekregen in de psychologie, de therapie, het management, bij alles, wat met communicatie en beïnvloeding te maken heeft. NLP wordt zelfs een soort geloof, een trend, die in bedrijfscursussen commercieel wordt gebruikt door slimmerikken, die er veel geld aan verdienen. Er is ook veel onzin over NLP geschreven, gezegd en gedaan; in dit boek echter niet. Het is een handboek, geschreven door de Nederlandse grondleggers van NLP, de oprichters van Instituut voor Eclectische Psychologie te Nijmegen. Er is lang gewacht op een dergelijk boek. Alles staat erin: de geschiedenis; wat het is: ‘een manier van denken, die concrete veranderingen mogelijk maakt, het is een praktische communicatie- en veranderingstechnologie…’. Het boek staat vol met interessante theorieën, voorbeelden, verhaaltjes, tekeningen, oefeningen en nog veel meer. Geschikt voor mensen, die (beroepsmatig) met communicatie en veranderingsprocessen bezig zijn. Enige voorkennis is wel nodig. Met uitgebreide begrippenlijst en literatuuroverzicht. Verzorgde uitgave.<br/>(Biblion recensie, Frans Peterse.)