Opvoedopstellingen voor professionals

Geaccrediteerde trainingen

Maak de Opvoedopstelling een vaste interventie binnen je traject en aanbod bij opvoedvraagstukken van ouders, gedragsproblematiek bij kinderen.

Hiermee creëer je een vruchtbare basis voor alle andere interventies. Ouders en kinderen zijn namelijk op de onbewuste laag als eerste loyaal aan hun familiesysteem. Dit zal altijd doorspelen in opvoedvraagstukken waardoor je water naar de zee draagt als je deze laag niet mee neemt in je werk.

Achter ieder van ons staan vele generaties waarin
we ons ver-bonden of ge-bonden voelen.
Wat neemt de ouder, onbewust mee uit het verleden in zijn/haar rol als opvoeder en in de relatie met hun kind(eren)?

 

Voorjaar 2020

Module 1: zaterdagen 1 en 8 februari    VOL

Module 1:  vrijdagen 6 en 13 maart      VOL

Module 2: vrijdagen 10 en 17 april        VOL

Module 2: vrijdagen 8 en 15 mei

Module 1: maandagen 11 en 18 mei: Extra ingelast en gaat door indien er voldoende deelnemers zijn (ziet er al wel naar uit)

Doelgroep: Alle professionals die met ouders en/of kinderen werken
dmv. kindercoaching, oudercoaching, in geval van (v)echtscheidingen, relatie therapeuten, gezinswerkers, jeugd coaches etc.

Training: Individuele Opvoedopstellingen met ouders via vloertegels.

Wil jij direct naar de oorzaak van het gedrag van kinderen in je sessies? Wil je ouders kunnen laten ervaren hoe de verbinding met hun kind(eren) er op een diepere laag uit ziet en daarin oplossingen aanbieden die blijvend zijn?

Via deze korte basis training maak je kennis met het effect dat een familiaire belasting kan hebben in een gezinssysteem, zowel tussen ouders en kinderen als wel in de partner relatie en in het ouderschap.
Je kunt alleen module 1  volgen (2 dagen) en later besluiten om ook module 2 te doen. (2 dagen)

Anders dan gebruikelijk bij familieopstellingen/systemisch werk, is er voor de opvoedopstelling geen groep nodig; vloertegels zorgen voor de verschillende representanten. De tegels zijn verschillend van formaat en kleur en hebben een mannelijke of vrouwelijke vorm. Deze methodiek is dan ook bijzonder geschikt voor een individuele praktijk. Ouders ervaren zelf, en direct aan den lijve hoe zij op een diepere laag gebonden of verbonden zijn in hun gezin en familiesysteem.
Opvoed vraagstukken worden direct helder, er wordt niet over de dingen gepraat, een opstelling gaat voorbij het denken en gaat over een veel diepere laag.

Modules: Er zijn twee modules van 2 dagen (onafhankelijk en na elkaar te volgen).

Doel: Afhankelijk van je vooropleiding en ervaring (!) zou je na beide modules zelf individuele opvoedopstellingen kunnen doen met ouders in je praktijk.
De basis van kennis van de 5 dynamieken is gelegd en je kent de precieze stappen die nodig zijn voor deze 1 op 1 methodiek.
Je kunt de systemische elementen, het systemisch coachen, invoegen in jouw specifieke werkwijze; je systemische oor is ontwikkeld en je kunt niet meer niet weten wat je dan weet. Heb je nog helemaal geen systemische ervaring dan zijn er vlieguren nodig, je kunt deelnemen aan een van de vele intervisie groepen die er in het land zijn.

Om je verder te bekwamen is veel meedoen aan opstellingen, het als representant aan den lijve ervaren van de diverse dynamieken, en kijken bij diverse opstellers een belangrijke leerweg. Tevens is de reflectie op je eigen houding als begeleider (overdracht en tegenoverdracht) van belang.

Wil je kennismaken met opvoedopstellingen en niet zelf gaan opstellen, dan kun je ook alleen module 1 volgen. Je hebt daarna een goed begrip over de mogelijkheden, je kunt zelf in gesprekken met ouders en kinderen systemisch coachen, een kleine opstelling doen of gefundeerd doorverwijzen voor dit onderdeel in je behandeltraject.

Heb je al veel ervaring met systemisch werk

Heb je al veel ervaring met systemisch werken wil je specifiek het 1 op 1 opstellen leren dan is module 1 uitstekend geschikt om het neusje van de zalm te proeven. Je gaat na de PowerPoint presentatie die ik geef namelijk direct aan de slag met de tegels zodat je in de ervaring stapt.  En je ziet mij aan het werk. In de loop van de jaren heb ik het 1 op 1 opstellen via vloertegels als specialiteit ontwikkelt, ik maak daarbij gebruik van Love of thousendsNLP en  filosofische uitgangspunten van het werken in het Hier en Nu.  Graag draag ik mijn ervaring en kennis aan je over, je kunt nemen wat je past. Als je ervaren bent kun je op veel momenten de diepere laag in mijn informatie horen en begrijpen. Ik adviseer je dan ook om Module 1 te volgen ondanks al je ervaring. Hierin zit alle informatie zit over deze specifieke manier van werken met de vloertegels en de uitwerking die bepaalde overtuigingen hebben, zoals het werken in het Hier en Nu, de kracht van het aan den lijve ervaren door een cliënt in de opstelling, etc.

Vraagstukken: Denk aan situaties rondom echtscheiding, samengestelde gezinnen, adoptie, diverse opvoedvraagstukken rondom grenzen stellen, broekplassen, driftbuien, claimgedrag, ruzie tussen kinderen onderling, veel boosheid in het gezin. Relatie problematiek. Vragen omtrent ondefinieerbare gevoelens rondom bestaansrecht, geen plek hebben of een plek kunnen innemen etc..

Accreditaties

Beide modules (elk van 2 dagen) zijn geaccrediteerd op de volgende wijze:

  •  ABvC : 13 PE punten per module.  Dus 26 in totaal voor beide modules.
  •  SKB : 22 SU per module. Dus 44 in totaal voor beide modules.
  • NBVH: 24 punten voor beide modules samen.
  • SKJ: 36 punten voor beide modules samen
  • Register Vaktherapie: 33 punten voor beide modules totaal.

Algemeen
In opvoedkundige vraagstukken zien we vaak dat pijnplekken van ouders weerspiegeld worden in gedrag van kinderen. De ouder is dan feitelijk meer met een eigen proces bezig dan dat deze beschikbaar is als opvoeder in zo’n moment. Bijvoorbeeld als de harmonie verstoord wordt in het gezin, er ruzie en boosheid is. Voor zowel ouder als kind is het een patstelling als er niet op een fundamentelere laag iets veranderd. Alleen aandacht voor gedragsverandering en communicatie helpt niet en daarin hebben de meeste ouders al alle hoeken van de kamer gezien. Vaak is er iets aan de hand in de familie systemische laag. Hieraan kunnen we met de ouder werken via een Individuele Opvoedopstelling.

Binnen ieder familiesysteem heerst er een bijzondere loyaliteit ten opzichte van elkaar. Hierdoor kunnen grote gebeurtenissen in vorige generaties effect hebben op de jongere generatie. We zien dit concreet terug in gedrag van kinderen, in de relatie ouder-kind en in de relatie van ouders onderling; man-vrouw, vader -moeder plek.  Scheidingssituaties, samengestelde gezinnen en adoptiegezinnen vragen hierin om specifieke aandacht.

Al jaren werk ik individueel (!) met ouders aan thema’s die zij in de opvoeding en  in de relatie met hun kinderen tegenkomen. Kinderen behoeven niet mee te komen en blijven zo vrij van therapie. Door het vraagstuk ruimtelijk op te stellen komen ouders letterlijk in hun verhaal te staan en via deze methodiek  dienen oplossingen zich als vanzelf aan.

Inhoud Basis Module 1 ( twee dagen)
Via een PowerPoint presentatie bied ik de theorie aan. Ik leg uit welke elementen een rol spelen in de familiedynamiek en hoe dit gedrag van ouders en kinderen beïnvloed. Via het intro- gesprek wordt de kernvraag en het verlangen in de ouder duidelijk. Het precieze verloop van een opvoedopstelling komt stap voor stap aan bod. Daarnaast ervaar je hoe je het hele proces volledig aan zijn eigen verloop kan overlaten door de kracht van de fair-withness houding die jij aanneemt.
Omdat de ervaring meer spreekt dan duizend woorden ga je zelf uitgebreid aan de slag!

* Ontwikkelen van je ‘systemische oor’
* Ervaren van je Fair withness houding
* Kleine opstellingen met tegels doen (met vaak al grote impact)
* Diverse oefeningen
* Demo’s
* Verplichte lectuur (mocht je accreditatiepunten willen krijgen): Individuele opvoedopstellingen. ( niet inbegrepen maar hieronder rechtstreeks te bestellen via bol.com)

Inhoud vervolg Module 2 ( twee dagen)
We gaan verder in op de precieze stappen om zelf sessies te begeleiden. We ervaren en werken met de kracht van de helende zinnen waardoor bewegingen ontstaan en oplossingen. Eigen ervaringen en supervisie casussen kunnen worden ingebracht. Deze dag wordt afgestemd op het ervaringsniveau en de behoefte van de deelnemers.

* Inbreng casussen
* Verdieping op vragen die er zijn
* Meer mogelijkheden voor interventies
* Helende zinnen
* Embadded commands
* Demo’s
* Zelf opstellingen doen, thema’s opstellen
*  Verplichte lectuur (mocht je accreditatiepunten willen krijgen): Niet inbegrepen maar hieronder rechtstreeks via bol.com te bestellen)

Praktische informatie
Locatie:
VHT gebouw, Veenwal 32 te Hoevelaken.
(Er is een trein station op 15 min. loopafstand).
Doelgroep: Coaches van ouders en/of kinderen; kindertherapeuten, kinderpsychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, familie coaches, familieopstellers, hypnotherapeuten, mediators etc.. Het is fijn voor jezelf als je al eens aan den lijve ervaren wat systemische dynamiek inhoudt. (dwz. hebt deelgenomen aan een groep als representant)
Aantal deelnemers: minimaal 12 maximaal 14
Tijd: 10.00-16.30uur ( kan iets eerder of  later zijn)

Kosten: Module 1 en 2 zijn onafhankelijk, en na elkaar, te volgen.
Module 1 is de investering €375,- excl. btw en inclusief vegetarische lunch, koffie/thee.
Module 2 is de investering  €375,- excl. btw en inclusief vegetarische lunch, koffie/thee.

Bij inschrijving voor beide modules tegelijkertijd wordt 10% korting gegeven op module 2.

Opgeven: Stuur een email naar Helen van de administratie via: info@kwaliteitsopvoeding.nl met:
* je naam, adres en telefoon gegevens
* de module die je wilt volgen
* je beroep (en ervaring met opstellen)
* eventueel lidmaatschap van beroepsvereniging i.v.m. accreditatie, certificatie.

Let op voorwaarden voor afmelden: zie de algemene voorwaarden

 

 

Bijscholingsdagen: een paar keer per jaar is er een dag om onder mijn begeleiding zelf op te stellen/ vragen te stellen/ cliënt in te brengen, mij aan het werk te zien. Thema’s te behandelen etc.
zie data

Je kunt, na het volgen van beide modules vermeld worden op de landelijke website: www.opvoedopstellingen.nl
Deze website is nu van SION: Stichting Individuele Opvoedopstellingen Nederland en zij organiseren:
Intervisie-groepen: Inmiddels zijn er in den lande diverse oefengroepen aanwezig.
Facebook groep: er is open en een gesloten Facebook groep.
Linkedin: er is een linkedin bedrijfspagina