Klachtenregeling

Klachten regeling betreffende deelname aan

Module 1 en/of Module 2: Opvoedopstellingen met ouders en jongeren.

 

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de gegeven training dan kunt u deze klacht per email indienen bij het secretariaat: info@kwaliteitsopvoeding.nl

U zult binnen 1 week een schriftelijke bevestiging van ontvangst per email van ons ontvangen.

 

Afhandeling

Binnen 3 weken, na indiening, zult u een inhoudelijke reactie van ons ontvangen.

 

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming is uiteraard afhankelijk van de inhoud van het type klacht.

  1. U kunt in de gelegenheid gesteld worden om (delen) van de training in te halen. Een nieuwe datum zal worden voorgesteld. In principe voor de eerstvolgende Module.
  2. U kunt een tegemoetkoming in de gemaakte kosten verwachten.
  3. In alle openheid te bespreken andere opties.

 

We gaan er van uit dat we in alle gevallen een goede oplossing in gezamenlijk overleg zullen kunnen vinden.