Familieopstellingen met kinderen en jongeren

Psychische problemen, eetstoornissen of ander ongewoon gedrag van kinderen en jongeren wijzen op een verstoring van de ‘orde’ op zielsniveau. Een oplossing van deze problemen komt vaak pas in zicht als het kind op een dieper, onbewust niveau wordt aangesproken. Ingrid Dykstra laat aan de hand van vele voorbeelden uit haar praktijk zien dat het werken met familieopstellingen een uitstekende methode is om kinderen en jongeren op dat niveau te benaderen. Sterk invoelend beschrijft zij hoe je met de verschillende leeftijdsgroepen te werk gaat en wanneer je beter in groepen of individueel kunt werken. Psychologen, kinder- en gezinstherapeuten krijgen waardevolle suggesties voor het werken met de systemische gezinstherapie. Ouders wordt in dit boek een heel andere kijk geboden op de problemen van hun kinderen.

Recensie(s)

Het boek gaat over het oplossen van problemen van kinderen door middel van opstellingen. Deze opstellingen, in de eerste fase ordening genoemd, zijn een manier om te kijken welke last er op een familiesysteem drukt. Hoe dit werkt, wordt in deel een uitgelegd met veel casuistiek. In deel twee wordt systemisch werken – na ordening – met kinderen en adolescenten uitgewerkt. In deze manier van werken wordt uitgelegd waar het probleem binnen het systeem zit met voorbeelden uit de praktijk en adviezen voor ouders en therapeuten. In deel drie komen voorbeelden van opstellingen uit de praktijk gevolgd door een nabeschouwing, gegevens over de auteur en het instituut dat deze therapieen aanbiedt. Een boek voor hulpverleners die affiniteit hebben met deze manier van werken, geloven in innerlijke groei en kunnen werken met expressie van innerlijke beelden. Het boek is logisch opgebouwd en doordat vele cases beschreven worden, heel toegankelijk.<br/><br/>C. Oranje-Timmerman