Individuele opstellingen binnen coaching

Klik op de titel van het boek om direct via Bol.com te kunnen bestellen

Samenvatting

Individuele opstellingen zijn een krachtige tool bij coaching. het is een instrument dat snel inzicht geeft in onderlinge verhoudingen en mogelijke oplossingen.

Een opstelling tijdens een coachingsgesprek wordt gekenmerkt door grote dynamiek en rijke inzichten en oplossingsrichtingen die zich aandienen. Een tafel, wat poppetjes of gekleurde papiertjes, een gesprek, meer is niet nodig. Maar daarmee ben je er nog niet. Dit boek beschrijft hoe een coach met zijn cliënt zijn vraag kan onderzoeken en vertalen in een opstelling.

Het boek opent met een woordelijk verslag van een coachingssessie met een opstelling. Hieruit wordt inzichtelijk welke achtergronden meespelen bij opstellingen en welke praktische elementen het gesprek ondersteunen. De auteurs beschrijven werkvormen en oefeningen om de opstelling tot een succes te maken. Tot slot kijken ze naar kansen, valkuilen, grenzen en andere (on)mogelijkheden van deze werkvorm.

Dit boek biedt coaches, therapeuten, trainers, docenten en cliënten inzicht in de toepasbaarheid van opstellingen bij coaching. Het biedt aanknopingspunten om er zelf mee aan de slag te gaan.

Recensie(s)

In dit boek staat de verhouding van een coach tot zijn of haar coachee centraal. Maar ook wordt ingegaan op de vraag hoe de coach met zichzelf communiceert. De twee auteurs, beiden werkzaam als sociaal pedagoog, behandelen de coachingsproblematiek vanuit de filosofie van de fenomenologie. Op onderdelen komen de sterk theoretische kanten van die invalshoek naar boven, iets dat het lezen van deze uitgave voor ‘de gemiddelde coach’ niet gemakkelijk maakt. Anderzijds bevat het boek veel waardevolle praktische inzichten waar een coach zeker voordeel van kan hebben. Het boek begint met een transcript van een sessie tussen een coach en coachee, waarop in het boek wordt voortgeborduurd. Het boek bevat vele tekeningen, oefeningen en lijstjes met aandachts- en actiepunten. Bestemd voor de professionele coach die streeft naar verdieping en zelfreflectie.

Mr. P.C. van Schelven