De tranen van mijn voorouders

Klik op het plaatje om direct bij Bol.com te kunnen bestellen

Het thema van Daan van Kampenhouts nieuwe boek De tranen van de voorouders is het verwerken van collectieve trauma’s. Hoe ga je om met het leed van groepen mensen van wie de familie het slachtoffer is geweest van oorlog en geweld? In zijn boek put de auteur uit drie bronnen: sjamanisme, opstellingen en jodendom. Van Kampenhout (1963) is al vijfentwintig jaar intensief bezig met sjamanisme en geeft al meer twintig jaar sjamanistische trainingen in binnen- en buitenland.
Het door Bert Hellinger ontwikkelde concept van (familie)opstellingen verbond hij in zijn boek Beelden van de ziel op verrassende wijze met sjamanisme. Opstellingen, sjamanisme en jodendom hebben ogenschijnlijk weinig raakvlakken, maar alle drie gaan ze ervan uit dat de voorouders een belangrijke en nabije bron van kracht zijn; dat er verschillende zielen of zielenlagen zijn; dat niets en niemand in een vacuüm kan bestaan; en dat genezing van het individu de betrokkenheid vraagt van de gemeenschap. Uit een combinatie van deze drie disciplines ontstaan krachtige en helende groepsrituelen.
Slachtoffers en daders blijven altijd deel uitmaken van de geschiedenis van een collectief, hun stemmen blijven fluisteren, net buiten het bereik van ons gewone gehoor. Daan van Kampenhout laat zien hoe opstellingen en rituelen de deur openen naar het gebied van de collectieve ziel en helend werken op collectieve trauma’s.

Recensie(s)

Het leiden van groepen in diverse landen met nabestaanden en slachtoffers van met name oorlogsgeweld, de uitgebreide impressies daarvan en de min of meer theoretische bespiegelingen vormen de hoofdmoot van dit boek. De auteur combineert in zijn werk uitgangspunten en rituele vormen uit sjamanistische, joodse en systemisch groepswerk. Concepten als de collectieve ziel en het wiel der vier zielen spelen daarin een grote rol. Uitgebreid wordt ook verslag gedaan van indrukken in enkele concentratiekampen. Hoewel het boek, zeker tot een derde van de inhoud, bijna meeslepend is geschreven, gaat door de verdere opeenstapeling van alsmaar meer ‘opstellingen’, zonder dat hierover goede uitleg wordt gegeven wat dat nu precies is, het een beetje tegenstaan. Dat zal zeker lezers overkomen die dit boek als eerste van deze auteur ter hand nemen, anderen zullen dat minder een bezwaar vinden, omdat zij wellicht het liefst meer en meer van hem willen lezen. Een gedreven en deels meeslepend boek. Een boek met een zeer brede geestelijke missie.<br/><br/>F.M. Boon