Holistisch opvoeden

In samenwerking met 20 gespecialiseerde therapeuten schreven Robert de Klerk en Marianne Langemeijer samen het boek “Anders bekeken; Een holistische benadering van opvoeding”

Ouders, onderwijskrachten en hulpverleners hebben steeds vaker te maken met kinderen die opvallen door ‘apart’ gedrag, wijze uitspraken of grote gevoeligheid.
Men beseft dat zij een andere aanpak nodig hebben, maar welke?

Anders bekeken gaat over een nieuwe, holistische manier van opvoeden, die uitgaat van de unieke kwaliteiten van elk kind. Pas als die worden erkend, kan een kind zich wezenlijk ontplooioen.

  • Wat kun je zelf je kinderen bieden?
  • Hoe kun je hen begeleiden zodat zij hun kwaliteiten ten volle kunnen ontwikkelen?
  • Wanneer roep je hulp in?
  • Welke therapie is sluit dan het beste aan bij de hulpvraag?
  • Hoe weet je of iemand een goede therapeut is?
  • En wat gebeurt er eigenlijk in zo’n therapeutische sessie?

Op deze en veel andere vragen geeft dit boek verrassende en nieuwe antwoorden.

In de eerste hoofdstukken gaan we in op bewustzijnskwaliteiten van kinderen, opvoedingsvraagstukken, gezinssituaties en therapeutische hulp.

In de overige hoofdstukken staan de persoonlijke ervaringen van kinderen, ouders en een aantal gespecialiseerde therapeuten centraal. Aan de hand van specifieke hulpvragen passeren vele onderwerpen de revue. Van huilbaby tot ‘probleempuber’, van slaapproblemen tot leerproblemen, van beelddenker tot intellectueel hoogbegaafd kind – maar dan anders bekeken.

Nuchter en informatief, ontroerend en betrokken, tot nadenken stemmend, diepgravend: ieder praktijkverhaal is anders, maar wat hen verbindt is een inspirerende, holistische visie op kinderen en hun kwaliteiten.

Anders bekeken
Paperback, 191 pagina’s, ISBN 90-215-4375-3