In-company trainingen

 Mijn trainingen zijn geaccrediteerd de ABvC , SKB , NBVH en in aanvraag bij de NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog ( K&J)/NVO.

Op aanvraag verzorg ik op maat in-company trainingen en lezingen voor :ouders trekken aan kinderen

  • Bureaus Jeugdzorg
  • Familie mediators
  • Leerkrachten
  • Opvoedpoli’s
  • Praktijken voor psychologen/ pedagogen

Ik verzorg trainingen over familie systemisch coachen voor professionals vanuit diverse invalshoeken zoals:

  • (v) echtscheiding
  • problematisch gedrag van kinderen
  • opvoedvraagstukken en de rol van de ouder
  • de invloed van gebeurtenissen in een familie op een volgende generatie

Voor teams van professionals die te maken hebben met gezinnen, kinderen en jongeren

Deze  training /workshop dag is bedoelt voor alle professional die te maken hebben met gezinnen, kinderen en jongeren. 

Als een opvoedvraagstuk ondanks alle praktische acties, de beste wil van de wereld en alle ouderlijke liefde, blijft voortbestaan, dan kan het zijn dat er iets speelt in de onderliggende dynamiek in het gezin.
Grote gebeurtenissen in een familie kunnen van invloed zijn op latere generaties; de geschiedenis herhaalt zich.
Kinderen spiegelen met hun gedrag dat gebeurtenissen hen belasten. In een zogenaamde ‘opvoedopstelling’ wordt snel duidelijk hoe dat er precies uit ziet en kunnen we ook een stap nemen om tot veranderingen te komen.
Zodra er een belasting is voelen zowel ouder als kind zich gebonden en zijn zij niet vrij.

Het is mijn specialiteit om juist op deze  familie systemische onderlaag  met een ouder te werken, en via de ouder voor het kind.
Zodra de systemische ge-bondenheid tussen ouder en kind een ver-bondenheid wordt dan komen ouders pas echt steunend achter hun kinderen te staan. Opvoeden wordt moeiteloos enn praktische adviezen beklijven.
De ouder is dan congruent in zijn boodschap naar het kind; er ontstaat een natuurlijk respect. Kinderen volgen.

Inhoud

Via een PowerPoint presentatie zal ik uitleg gegeven over de achtergrond en theorie van de Opvoedopstelling.

Omdat de ervaring meer spreekt dan duizend woorden zullen er gedurende de dag ook ervaringsoefeningen gedaan worden.
Daarnaast wordt ieders ‘systemsiche oor” getraind; je kunt na deze dag niet meer niet weten hoe het zit.
In gesprekken met ouders kun je waarnemen of en hoe een gezin belast is op dit punt. Je begrijpt hoe systemisch coachen werkt.

Voor verder inhoud zie mijn boek: Individuele Opvoedsopstellingen met ouders.

Wilt u een workshop dag voor uw team neem dan even contact op via:
Tel.: 0342-461432 of via E- email: info@kwaliteitsopvoeding.nl