Kinderhoroscoop

Waarom een kinderhoroscoop?
Opvoedkundige vraagstukken zijn helder te beantwoorden als er inzicht en kennis is van wat jouw kind in zijn/haar “rugzakje” met zich mee draagt in dit leven en van welke kwaliteiten je kind gebruik kan maken;
Het wordt makkelijker als je weet wat er bij je kind speelt; wat zijn de specifieke ontwikkelingsvraagstukken. Ieder kind heeft een eigen benadering nodig

Bijvoorbeeld:neemt je kind nooit vriendjes mee naar huis, speelt je kind meestal alleen. Moet je dit nu gaan stimuleren of past het bij dit kind om dat juist zo te laten? Na een horoscoop gesprek is dit een ‘weet’ en geen vraag meer.
OF , is je kind druk of juist teruggetrokken in nieuwe situaties, in contact met anderen. Wat speelt daar op de achtergrond, is het angstig of extreem gevoelig. Na een horoscoop gesprek is dit een ‘weet’ en geen vraag meer.

In een gesprek van een uur ( max. anderhalf uur) verduidelijk ik, aan de hand van de horoscoop van je kind, de (opvoedings-) vragen die jij gesteld hebt.
Mijn doel, en daaruit voortvloeiend mijn werkwijze, is er op gericht om ouders in het gesprek richting te geven aan hun opvoedkundige vraag van dat moment. In het hier en nu.

En, vergeet even de flauwe kul in de roddelbladen over horoscopen. Dit heeft niets met astrologie te maken. Aan toekomstvoorspellingen doe ik al helemaal niet.
Astrologie is gebaseerd op oude esoterische kennis. Eigenlijk heel gewoon dat je als ouder het pad, de kwaliteiten en valkuilen van je kind kent zodat je het goed kunt begeleiden. 

In de kinderhoroscoop kijk ik o.a. naar:

  • De plaats van het “ik principe”; wat is de belangrijke kern in de persoonlijkheid van je kind.
  • Wat is belangrijk voor je kind in het contact met anderen.
  • Op welke manier kan je kind zich ontspannen en zich veilig voelen.
  • Hoe verloopt de persoonlijkheidsopbouw
  • Ontwikkelingsvraagstukken tav het zielsverlangen
  • Groepsdeelname
  • Leersystemen
  • Familiepatronen
  • Andere “opvallende”punten/thema’s.


Algemene info over een horoscoop
Een horoscoop is een plattegrond van de hemel op een bepaald moment, geldend voor een bepaalde plaats en tijd.
Er kan een geboortehoroscoop gemaakt worden ( zg. Radix horoscoop) maar ook een horoscoop van een bepaalde gebeurtenis; een zg. uurhoek horoscoop.
Bijvoorbeeld van de oprichting van een bedrijf, een huwelijksmoment etc.

 Je bent je horoscoop niet
Je bent in essentie een druppel in de oceaan van liefde. Met je komst naar de aarde krijg je mogelijkheden en opgaven mee en ontstaat het gevoel van afgescheidenheid met de bron en ontstaat een “ik”gevoel. Terwijl je natuurlijk altijd in eenheid verbonden blijft.
Je zou kunnen zeggen: de horoscoop is de tijdelijke aardse bril waardoor je kijkt en de horoscoop laat zien met welk  gereedschap jij in dit leven aan de slag gaat , daarnaast geeft het aan wanneer en welke thema’s er aan de orde komen. ( de zg transits).
De processen in het leven verlopen cyclisch en geven steeds weer nieuwe mogelijkheden die kunnen leiden tot groei. Met deze mogelijkheden kun je jouw levensopdracht(en) vervullen.

Levensgebieden
In een horoscoop staan tekens, planeten en andere symbolen verdeeld over 12 levensgebieden (zg. huizen). Ze staan symbool voor bepaalde energiepatronen. Deze energieën kun je ervaren in jouw manier van zijn en handelen. Hoe bewuster je hier van bent des te bewuster kun je keuzes maken en “overkomen je de dingen minder”. Dit is het voordeel van het weten hoe jouw horoscoop, jouw levensscript, in elkaar zit. De gebeurtenissen vinden nog steeds plaats maar je kunt er anders mee omgaan. Dat maakt het minder zwaar, je kunt er als het ware meer mee “spelen” en maakt je vrijer.

Het levenspad is een cyclus van gebeurtenissen
Net als bij een tijdklok lopen de planeten natuurlijk gewoon door. Ze raken op een bepaald moment bepaalde punten in de geboortehoroscoop aan en daarmee een bepaald levensgebied. (het geeft nooit de precieze inhoud van een gebeurtenis weer.)  Zo ontvouwt het leven zich als een bloem, je hoeft allen maar te volgen wat zich voordoet. Alleen in het Hier en Nu kun je doen wat voor je ligt en het Leven leven.
Iedereen heeft in principe alle energie-soorten van alle tekens en planeten binnen zijn horoscooppatroon. Per individu verschilt het echter hoe deze energieën geplaatst staan en hoe zij elkaar onderling beïnvloeden.
Er is geen goed of slecht. Iedereen loopt een uniek en op maat gemaakt pad in het leven.